Băng dính 2 mặt 3M Băng dính 2 mặt 3M Băng dính 2 mặt 3m S 223 Phụ kiện ô tô 65.000 VND Số lượng mua: 1 Cái
  • Băng dính 2 mặt 3M

  • Mã sp: S 223
  • Gía sỉ: 65.000 VND

  • Băng dính 2 mặt 3m

Số lượng mua
Băng dính 2 mặt 3M, băng dính 3m, băng dính 2 mặt 3m, băng dính dán vè mưa
Băng dính đỏ 3M
Băng dính 2 mặt 3M, băng dính 3m, băng dính 2 mặt 3m, băng dính dán vè mưa
Băng dính 2 mặt 3M, băng dính 3m, băng dính 2 mặt 3m, băng dính dán vè mưa